İpoteka ilə bağlı xərclər


Aparılan hərəkətin adıDövlət rüsümu (AZN)Hərəkəti aparan idarənin adı
İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair Alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) təsdiqi üçün: Notariat ofisləri

Bakı şəhərində150
digər şəhər və rayonlarda50
Güzəştli İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair Alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) təsdiqi üçün: 
Notariat ofisləri

Bakı şəhərində60
digər şəhər və rayonlarda25
Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi50Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri
İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması üçün30Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri
İpotekanın təkrar və əlavə dövlət qeydiyyatına alınması üçün15Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri
Daşınmaz əmlakın ipoteka ilə yüklülükdən azad edilməsi15Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri
İpoteka kağızını tərtib edən şəxsin imzasının təsdiqi üçün3

Notariat ofisləri

İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı üçün10Mərkəzi Bank
İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı üçün4Mərkəzi Bank

 

Sığorta xərcləri

Sığortanın növüOrta MəbləğMüddət
Borcalanın (borcalanların) ölüm və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortasıKredit məbləğinin 0,26% – 1,49% miqdarında1-3 gün müddətində
1-3 gün müddətində
İpoteka predmetinin sığortasıKredit məbləğinin 0,2% – 0,22% miqdarında1-3 gün müddətində

 

İpoteka predmetinin qiymətləndirilməsi

Əmlakın təsviriOrta məbləğMüddət
Mənzillər: 1-3 gün müddətində
1-4 otaqlı100-150 AZN
çox otaqlı130-150 AZN
Fərdi yaşayış evi130-150 AZN