Elanlar

04.05.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

Fondun inzibati binasının və inzibati binada yerləşən əmlakının sığortalanması ilə bağlı Təkliflər sorğusu başa çatmış və satınalmanın qalibi olaraq "Meqa Sığorta" ASC seçilmişdir. Sığorta şirkəti ilə Fond arasında 27 aprel 2015-ci il tarixli PİC1500008 saylı və 27 aprel 2015-ci il tarixli CPİ15000...

01.05.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdindəAzərbaycan İpoteka Fondu (AİF) elan edir

AİF-in Veb səhifəsinə illik dəstək xidmətinin (texniki və tərcümə işləri) alınması üçün Təkliflər sorğusunun vaxtı uzadılır.   Satınalma üzrə ilkin sənədlər 06 may 2015-ci il saat 18.00-dək, təklif zərfləri isə 18 may 2015-ci il saat 18.00-dək AİF-in Bakı şəhəri, Bül-bül ...

30.04.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

AİF üçün dəftərxana, azqiymətli və təsərrüfat mallarının alınması ilə bağlıTəkliflər sorğusu başa çatmış və satınalmanın qalibi olaraq “İntellekt-QŞ” MMC seçilmişdir. Cəmiyyət ilə Fond arasında 27 aprel 2015-ci il tarixli 27/04 saylı satınalma müqaviləsi bağlanm...

29.03.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdindəAzərbaycan İpoteka Fondu (AİF) aşağıdakı SATINALMANI elan edir

AİF-in informasiya texnologiyaları sistemlərinin auditinin həyata keçirilməsi üzrə xidmətlərin alınması ilə bağlı Təkliflər sorğusu. Satınalma üzrə əlaqələndirici şəxs: Mətin Hacıyev, telefon: 441-24-23 (133). Satınalma üzrə ilkin sənədlər 15.04.2015-ci il tarixinədək, təklif zərfləri isə 28...

29.03.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdindəAzərbaycan İpoteka Fondu (AİF) aşağıdakı SATINALMANI elan edir

AİF-in Veb səhifəsinə illik dəstək xidmətinin (texniki və tərcümə işləri) alınması üçün Təkliflər sorğusu. Satınalma üzrə əlaqələndirici şəxs: Mətin Hacıyev, telefon: 441-24-23 (133). Satınalma üzrə ilkin sənədlər 16.04.2015-ci il tarixinədək, təklif zərfləri isə 29.04.2015-ci il ...

12.03.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu aşağıdakı SATINALMALARI elan edir

AİF-in avtomaşınlarının sığortalanması ilə bağlı təkliflər sorğusu. AİF-in inzibati binasının və inzibati binanın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası, eləcə də inzibati binada olan daşınar əmlakının sığortalanması ilə bağlı təkliflər sorğusu. AİF-in əməkdaşlarının tibbi s...

05.03.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

AIF tərəfindən yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləri üzrə girov götürülmüş daşınmaz əmlakların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xidmətlərin alınması  ilə bağlı Təkliflər sorğusu başa çatmış və satınalmanın qalibi olaraq “MBA LTD” MMC seçilmişdir...

03.03.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (AİF) elan edir

AİF üçün dəftərxana, azqiymətli və təsərrüfat mallarının alınması ilə bağlı Təkliflər sorğusunun müddəti uzadılmışdır. Satınalma üzrə ilkin sənədlər 17 mart 2015-ci il saat 18.00-dək, təklif zərflərinin  isə 08 aprel 2015-ci il saat 18.00-dək AİF-in Bakı şəhəri, Bül-b&u...

30.01.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (AİF) aşağıdakı SATINALMANI elan edir

AİF üçün dəftərxana, azqiymətli və təsərrüfat mallarının alınması ilə bağlı Təkliflər sorğusu. Satınalma üzrə əlaqələndirici şəxs: Fərid Əsgərov, telefon: 441-24-23 (111). Satınalma üzrə ilkin sənədlər 12.02.2015-ci il tarixinədək, təklif zərfləri isə 26.02.2015-ci il tarixinəd...

30.01.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (AİF) aşağıdakı SATINALMANI elan edir

AIF tərəfindən yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləri üzrə girov götürülmüş daşınmaz əmlakların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xidmətlərin alınması  ilə bağlı Təkliflər sorğusu. Satınalma üzrə əlaqələndirici şəxs: M. Əliyeva, telefon: 441-24-23. Satınalma üz...

27.01.2015

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

Fondun əsas vəsaitlərinin illik inventarizasiya prosesinin avtomatlaşdırılması məqsədilə xüsusi proqram təminatının alınması, quraşdırılması və ilkin inventarizasiya nəticələrinin Fondun Avtomatlaşdırılmış Baş Mühasibat Uçotu Sisteminə miqrasiyası üzrə xidmətlərin alınması ilə bağlı kotir...

05.01.2015

AİF-in təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti emissiyası dövlət qeydiyyatına alınmışdır

30 dekabr 2014-cü il tarixdə Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun Təmin edilmiş istiqrazlarının emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır. Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:  - Dö...

22.12.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu kotirovka sorğusuna dəvət edir

Azərbaycan İpoteka Fondunun əsas vəsaitlərinin illik inventarizasiya prosesinin avtomatlaşdırılması məqsədilə xüsusi proqram təminatının alınması, quraşdırılması və ilkin inventarizasiya nəticələrinin Fondun Avtomatlaşdırılmış Baş Mühasibat Uçotu Sisteminə miqrasiyası üzrə xidmətlərin alınm...

01.12.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (AİF) aşağıdakı SATINALMANI elan edir

Azərbaycan İpoteka Fondu əsas vəsaitlərinin illik inventarizasiya prossesinin avtomatlaşdırılması məqsədilə xüsusi proqram təminatının alınması, quraşdırılması və ilkin inventarizasiya nəticələrinin AİF-in Avtomatlaşdırılmış Baş Mühasibat Uçotu Sisteminə miqrasiyası üzrə xidmətlərinin alın...

06.11.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (AİF) aşağıdakı SATINALMANI elan edir

Azərbaycan İpoteka Fondu əsas vəsaitlərinin illik inventarizasiya prossesinin avtomatlaşdırılması məqsədilə xüsusi proqram təminatının alınması, quraşdırılması və ilkin inventarizasiya nəticələrinin AİF-in Avtomatlaşdırılmış Baş Mühasibat Uçotu Sisteminə miqrasiyası üzrə xidmətlərinin alın...

22.10.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (AİF) aşağıdakı SATINALMANI elan edir

AİF-in əsas vəsaitlərinin illik inventarizasiya prossesinin avtomatlaşdırılması məqsədilə xüsusi proqram təminatının alınması, quraşdırılması və ilkin inventarizasiya nəticələrinin AİF-in Avtomatlaşdırılmış Baş Mühasibat Uçotu Sisteminə miqrasiyası üzrə xidmətlərinin alınması ilə bağlı ...

09.10.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir ki, Fondun arxiv otağı üçün dəmir dolabların alınması ilə bağlı təkliflər sorğusu başa çatmış və satınalmanın qalibi olaraq “Seyf Ko” MMC seçilmişdir. Cəmiyyət ilə Fond arasında 03.10.2014-...

05.08.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

Azərbaycan İpoteka Fondu Arxiv otağı üçün dolabların alınması ilə bağlı Təkliflər sorğusunun müddətini uzatmışdır. Belə ki, ilkin sənədlər (təklif istisna olmaqla) 15 sentyabr 2014-cü il tarixinədək, təklif zərfi 26 sentyabr 2014-cü il saat 18.00-dək Fondun Bakı ş., Bül-bül pr. ...

25.07.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun bir sıra informasiya sistemlərinə dəstək xidmətinin alınması ilə bağlı 03 may 2014-cü il tarixdə elan edilmiş Açıq tender başa çatmış və 1-ci lot üzrə ("GNİ Software" avtomatlaşdırılmış mühasibat proqramına ...

25.07.2014

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu elan edir

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun server və şəbəkə avadanlığı üzrə dəstək xidmətinin alınması ilə bağlı təkliflər sorğusu başa çatmış və satınalmanın qalibi olaraq “GT Solyuşnz” MMC ilə Fond arasında 22 iyul 2014-cü il tarixli GT/22/07/14...