Məqalə və təhlil yazıları

18.05.2022 16:30

Satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi – məqbul yaşayış sahələrinə çıxışın təminatıdır

  Dünya ölkələrinə nəzər salsaq görərik ki, hər bir dövlətin sosial siyasətində əhalinin rifahı, yaşayış şəraiti və xüsusilə də mənzil təminatı mühüm prioritetlərdən hesab olunur və qarşıya qoyulmuş bu strateji hədəfin reallaşdırılması üçün müxtəlif maliyyələşmə mexanizmlərindən istif...

27.04.2022

Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsi sistemi: mövcud vəziyyət, gələcək perspektivlər

Qısa məlumatÖlkə əhalisinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, mənzil tikintisinin səmərəli uzunmüddətli maliyyələşdirmə mexanizmini yaratmaq, bu sahədə formalaşan təklifin alıcılıq qabiliyyətli real tələbə uyğunlaşmasını təmin etmək və ipoteka kreditləşməsinə yerli və xarici investorları cəlb etm...